بن عطیه؛ یاور همیشه مومن!
۱ سال پیش ۸٬۵۲۲

بن عطیه؛ یاور همیشه مومن!

بعد از برد مقابل پرسپولیس، بن عطیه با گرمکن و شلوار مشکی ورزشی از رختکن بیرون آمد و روی موکت کوچکی که گوشه سالن انداخته شده بود، قامت بست و نماز خواندن را آغاز کرد.