سربازان امید آخرین مسافر لیگ دو
۱ سال پیش ۳٬۲۸۶

سربازان امید آخرین مسافر لیگ دو

در معادلات پیچیده انتهای جدولی سرانجام ملوان و رایکا توانستند در رقابت‌های لیگ یک بمانند و نیروی زمینی سومین سقوط کننده به رقابت‌های لیگ دوم بود.