وزارت راه برای ۳ شهر استادیوم می‌سازد
۲ ماه پیش ۳٬۶۸۵

وزارت راه برای ۳ شهر استادیوم می‌سازد

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی، از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی ورزشگاه خرم‌آباد، ۷۴ درصدی بروجرد و ۸۸ درصدی بناب خبر داد.