دریافت اپلیکیشن مدال از لینک مستقیم

دریافت

دریافت اپلیکیشن مدال از لینک مستقیم

دریافت
banner banner
A

روسیه

روسیه

عربستان

عربستان سعودی

مصر

مصر

اروگوئه

اروگوئه
 • روسیه

  24 خرداد 1397

  5 - 0

  عربستان سعودی
 • مصر

  25 خرداد 1397

  0 - 1

  اروگوئه
 • روسیه

  29 خرداد 1397

  3 - 1

  مصر
 • اروگوئه

  30 خرداد 1397

  1 - 0

  عربستان سعودی
 • اروگوئه

  04 تیر 1397

  3 - 0

  روسیه
 • مصر

  04 تیر 1397

  1 - 2

  عربستان سعودی
B

پرتغال

پرتغال

اسپانیا

اسپانیا

مراکش

مراکش

ایران

ایران
 • مراکش

  25 خرداد 1397

  0 - 1

  ایران
 • پرتغال

  25 خرداد 1397

  3 - 3

  اسپانیا
 • پرتغال

  30 خرداد 1397

  1 - 0

  مراکش
 • ایران

  30 خرداد 1397

  0 - 1

  اسپانیا
 • ایران

  04 تیر 1397

  1 - 1

  پرتغال
 • اسپانیا

  04 تیر 1397

  2 - 2

  مراکش
C

فرانسه

فرانسه

استرالیا

استرالیا

پرو

پرو

دانمارک

دانمارک
 • فرانسه

  26 خرداد 1397

  2 - 1

  استرالیا
 • دانمارک

  26 خرداد 1397

  1 - 0

  پرو
 • فرانسه

  31 خرداد 1397

  1 - 0

  پرو
 • دانمارک

  31 خرداد 1397

  1 - 1

  استرالیا
 • دانمارک

  05 تیر 1397

  0 - 0

  فرانسه
 • استرالیا

  05 تیر 1397

  0 - 2

  پرو
D

آرژانتین

آرژانتین

ایسلند

ایسلند

کرواسی

کرواسی

نیجریه

نیجریه
 • آرژانتین

  26 خرداد 1397

  1 - 1

  ایسلند
 • کرواسی

  26 خرداد 1397

  2 - 0

  نیجریه
 • آرژانتین

  31 خرداد 1397

  0 - 3

  کرواسی
 • نیجریه

  01 تیر 1397

  2 - 0

  ایسلند
 • نیجریه

  05 تیر 1397

  1 - 2

  آرژانتین
 • ایسلند

  05 تیر 1397

  1 - 2

  کرواسی
E

برزیل

برزیل

سوییس

سوییس

کاستاریکا

کاستاریکا

صربستان

صربستان
 • کاستاریکا

  27 خرداد 1397

  0 - 1

  صربستان
 • برزیل

  27 خرداد 1397

  1 - 1

  سوییس
 • برزیل

  01 تیر 1397

  2 - 0

  کاستاریکا
 • صربستان

  01 تیر 1397

  1 - 2

  سوییس
 • صربستان

  06 تیر 1397

  0 - 2

  برزیل
 • سوییس

  06 تیر 1397

  2 - 2

  کاستاریکا
F

آلمان

آلمان

مکزیک

مکزیک

سوئد

سوئد

کره جنوبی

کره جنوبی
 • آلمان

  27 خرداد 1397

  0 - 1

  مکزیک
 • سوئد

  28 خرداد 1397

  1 - 0

  کره جنوبی
 • کره جنوبی

  02 تیر 1397

  1 - 2

  مکزیک
 • آلمان

  02 تیر 1397

  2 - 1

  سوئد
 • مکزیک

  06 تیر 1397

  0 - 3

  سوئد
 • کره جنوبی

  06 تیر 1397

  2 - 0

  آلمان
G

بلژیک

بلژیک

پاناما

پاناما

تونس

تونس

انگلیس

انگلیس
 • بلژیک

  28 خرداد 1397

  3 - 0

  پاناما
 • تونس

  28 خرداد 1397

  1 - 2

  انگلیس
 • بلژیک

  02 تیر 1397

  5 - 2

  تونس
 • انگلیس

  03 تیر 1397

  6 - 1

  پاناما
 • انگلیس

  07 تیر 1397

  0 - 1

  بلژیک
 • پاناما

  07 تیر 1397

  1 - 2

  تونس
H

لهستان

لهستان

سنگال

سنگال

کلمبیا

کلمبیا

ژاپن

ژاپن
 • کلمبیا

  29 خرداد 1397

  1 - 2

  ژاپن
 • لهستان

  29 خرداد 1397

  1 - 2

  سنگال
 • ژاپن

  03 تیر 1397

  2 - 2

  سنگال
 • لهستان

  03 تیر 1397

  0 - 3

  کلمبیا
 • سنگال

  07 تیر 1397

  0 - 1

  کلمبیا
 • ژاپن

  07 تیر 1397

  0 - 1

  لهستان